A&A Projecten

Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalige soort organisatie. Citaat: Henry Ford, autobouwer