'Don't see closed windows, but open doors' Citaat: Melanie Burnett, social entrepeneur

Visie

 Maatschappelijke organisaties staan onder grote (financiële) druk. Moderne maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat de financiering van NGO’s en andere maatschappelijke organisaties sterk aan het veranderen is.

    Traditionele geldstromen vanuit overheden en andere subsidiegevers lijken langzaam op te drogen. Tegelijkertijd is het steeds moeilijker om particulieren te overtuigen om periodieke donaties te doen. Het lijkt hierdoor wel alsof er steeds minder betrokken mensen zijn. Maar niets is minder waar!

    Onze ervaring leert ons dat de maatschappelijke betrokkenheid niet minder is geworden. Alleen de wijze waarop deze betrokkenheid vorm krijgt en de voorwaarden die mensen stellen zijn sterk aan het veranderen.  Om maatschappelijke betrokkenheid succesvol om te zetten in een bijdrage aan een project of organisatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet een concreet en realistisch doel zijn dat mensen direct aanspreekt
  •  Projecten moeten liefst kleinschalig en zoveel mogelijk lokaal georganiseerd zijn
  •  Persoonlijk contact en de community waarin een project speelt is erg belangrijk
  • Verwachtingen en prestaties moeten wederzijds helder en transparant zijn

     Missie: A&A Projecten koppelt organisaties en personen met als doel om persoonlijke betrokkenheid om te zetten in een maatschappelijke bijdrage.